Home of a Foodie_dripcakes Verjaardagstaarten bestellen_Utrecht en Amsterdam_Vinkeveen (6)

Algemene Aankoopvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden en ziet u af van alle mogelijke claims tegen Dubbel Zoet, of haar werknemers, die voortkomen uit het gebruik van de website of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen. Deze algemene voorwaarden bestaan verder uit de volgende clausules:

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1. Dubbel Zoet: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Gevestigd aan de Fagelstraat 68 H in Amsterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 76883795;
2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website een bestelling plaatst bij Dubbel Zoet;
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dubbel Zoet en de klant;
4. Product: de taart, het gebak en/of een aanverwant product, zoals gebaksbordje en gebaksbestek, die door Dubbel Zoet wordt geleverd;
5. Website: de website http://www.dubbelzoet.com;
6. Consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Dubbel Zoet en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Dubbel Zoet en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN ASORTIMENT

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen.

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.3. Dubbel Zoet is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. Dubbel Zoet is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.

3.4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

ARTIKEL 4. AFBEELDINGEN EN OVERIGE GEGEVENS

4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

ARTIKEL 5. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:

1. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of
2. het aanbod en/of de offerte van Dubbel Zoet schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.

5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Dubbel Zoet de klant via de e-mail een bevestiging dat Dubbel Zoet de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. 

5.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 6. PRIJZEN EN BEZORGKOSTEN

6.1. De vermelde prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

6.2. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en exclusief de bezorgkosten.

6.3. De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt.

6.4. De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door Dubbel Zoet van tijd tot tijd worden gewijzigd.

ARTIKEL 7. GIFTCARD EN VOUCHERS

7.1. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn van toepassing op giftcards en vouchers die worden uitgegeven door Dubbel Zoet.

7.2. De aard, waarde, duur en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan op de giftcard of voucher vermeld.

7.3. De geldigheidstermijn van de giftcard of voucher staat op/bij de giftcard of voucher vermeld. Na de vervaldatum is de giftcard of voucher niet meer geldig.

7.4. Giftcards en vouchers kunnen uitsluitend ingewisseld worden voor producten die door Dubbel Zoet worden geleverd.

7.5. De giftcard of de voucher of de restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De klant zijnde een bedrijf kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

1. via iDEAL;
2. via creditcard;
3. via KLARNA achteraf betalen;
4. met de giftcard of voucher;
5. op factuurbasis.

8.2. Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

8.3. Indien de klant niet binnen 30 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Dubbel Zoet maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

8.4. De klant zijnde een consument kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

1. via iDEAL;
2. via creditcard;
3. via KLARNA achteraf betalen;
4. met de giftcard of voucher.

8.5. Bij het betalen op een van de in artikel 8.4 genoemde wijzen gelden de voorwaarden van de betreffende aanbieder van het betaalproduct.

8.6. Dubbel Zoet heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.

ARTIKEL 9. LEVERING

9.1. Indien een besteld product onverhoopt niet geleverd kan worden, dan zal Dubbel Zoet zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant. In een dergelijk geval kan de klant ervoor kiezen om een vervangend product af te nemen of om de overeenkomst te ontbinden.

9.2. De levertijden en de daarbij behorende tarieven staan duidelijk op de website vermeld.

9.3. De door Dubbel Zoet opgegeven leverdatum is slechts indicatief.

9.4. Bij de klant zijnde een bedrijf wordt de bestelling geleverd tot aan de receptie.

9.5. De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

9.6. De bestelling kan niet naar een postbus gestuurd worden.

9.7. Bezorgen van bruidstaarten en zakelijke bestellingen kunnen in heel Nederland worden geleverd. Overige bestellingen kunnen altijd opgehaald worden in Vinkeveen op de afgesproken tijd, of bezorg in omgeving in Utrecht. Dat betreffen deze Gemeentes:

Aalsmeer, Almere, Alphen aan den Rijk, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Baarn, Beverwijk, Bloemendaal, Bodegraven-Reeuwijk, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Diemen, Eemnes, Gooise Meren, Gouda, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Hilversum, Houten, Huizen Blaricum, Ijsselstein, Kaag en Braassem, Katwijk, Landsmeer, Laren, Leiden, Leiderdorp, Leusden, Lisse, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Oostzaan, Oude Water, Ouder-Amstel, Purmerend, Soest, Stichtse Vecht, Teylingen, Uithoorn, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Velsen, Waddinxveen, Waterland, Weesp, Wijdemeren, Wijk bij Duurstede, Woerden, Wormerland, Woudenberg, Zaanstad, Zandvoort, Zeist, Zoetermeer en Zoeterwoude

9.8. Indien de klant wenst dat de bestelling met spoed geleverd wordt, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Dubbel Zoet. Voor het met spoed leveren van een bestelling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.

ARTIKEL 10. ANNULERING

10.1. Annulering van bestellingen tot €100,- moet 14 dagen van te voren via de e-mail te geschieden.

10.2. Annulering van bestellingen van €100,- euro of meer moeten allen in persoonlijk gesprek met Dubbel Zoet onder telefoonnummer 06 313 89 560. 

ARTIKEL 11. PERSONALISEREN VAN HET PRODUCT

11.1. Dubbel Zoet is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s correct zijn.

11.2. Het is de klant niet toegestaan Dubbel Zoet een opdracht te geven tot het vervaardigen van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien Dubbel Zoet constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Dubbel Zoet het recht de bestelling te annuleren.

11.3. Het resultaat van het gepersonaliseerde product is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie. Dubbel Zoet tracht de afbeelding op het product zoveel mogelijk overeen te laten komen met het door de klant aangeleverde bestand, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie.

11.4. De afbeelding op een taart kan maximaal van A4 formaat zijn, tenzij met de klant anders is overeengekomen. 

ARTIKEL 12. HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

12.1. De klant zijnde een consument heeft niet het recht om het product of de overeenkomst te ontbinden en het geleverde product te retourneren, omdat het versproducten zijn die snel kunnen bederven of verouderen (o.a. taart, cupcakes en gebak).

12.2. De klant heeft wel het recht een product of de overeenkomst opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, bij overige producten dan versproducten die niet gepersonaliseerd zijn, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, verzegeling, documentatie, etc. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.

12.3. De klant dient de producten die hij retourneert terug te sturen naar het volgende adres:

Dubbel Zoet
Fagelstraat 68H
1052 GG Amsterdam

12.4. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

12.5. Dubbel Zoet zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product reeds betaalde gelden restitueren.

12.6. De klant zijnde een bedrijf kan geen beroep doen op het herroepingsrecht zoals omschreven in dit artikel.

ARTIKEL 13. KLACHTEN

13.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Dubbel Zoet gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Dubbel Zoet meldt, dan is Dubbel Zoet niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

13.2. Klachten worden door Dubbel Zoet binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

13.3. Door Dubbel Zoet als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Dubbel Zoet.

13.4. Beperkt houdbare producten, versproducten of producten die om een andere reden niet meer door ons herverkocht kunnen worden, kunt u niet ruilen of retourneren. Bent u niet tevreden over de kwaliteit, neemt u dan contact op met onze klantenservice.

ARTIKEL 14. KLANTENSERVICE

14.1. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij: yara@dubbelzoet.com

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING

15.1. Dubbel Zoet kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

1. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

15.2.Dubbel Zoet Dubbel Zoet is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

15.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Dubbel Zoet is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

15.4. Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar. Dubbel Zoet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverde taart en/of geleverd gebak wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.

15.5. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden.

15.6. Dubbel Zoet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Dubbel Zoet is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals een verkeerd opgegeven bezorgadres.

15.7. Indien Dubbel Zoet aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dubbel Zoet beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Dubbel Zoet vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Dubbel Zoet kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

ARTIKEL 16. OVERMACHT 

16.1. In geval van overmacht is Dubbel Zoet niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij Dubbel Zoet als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

16.2. Van overmacht aan de zijde van Dubbel Zoet is o.a. sprake indien Dubbel Zoet verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Dubbel Zoet als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken. 

16.3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Dubbel Zoet ten gevolge waarvan Dubbel Zoet haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

ARTIKEL 17. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

17.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Dubbel Zoet geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

17.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Dubbel Zoet mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

ARTIKEL 18. GEHEIMHOUDING

18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. 

18.2. Dubbel Zoet verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

ARTIKEL 19. BEVEILIGING EN INTERNET

19.1. Dubbel Zoet zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Dubbel Zoet kan ter zake geen garantie geven.

ARTIKEL 20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

20.1. Op elke overeenkomst tussen Dubbel Zoet en de klant is het Nederlands recht van toepassing. 

20.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Dubbel Zoet worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Dubbel Zoet gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Dubbel Zoet zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.